โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ช้างเผือก
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -