โรงเรียนบ้านสองชั้น

ชื่อโรงเรียน บ้านสองชั้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หินกอง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ som_pong2502@hotmail.com
เว็บไซต์ -