โรงเรียนบ้านโพนดวน

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนดวน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หินกอง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ phonduan@hotmail.com
เว็บไซต์ www.phonduan.net