โรงเรียนบ้านหมอตา

ชื่อโรงเรียน บ้านหมอตา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอกไม้
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pichai500@hotmail.com
เว็บไซต์ -