โรงเรียนถนนชัยสามัคคี

ชื่อโรงเรียน ถนนชัยสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาอุดม
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pl.j101@hotmail.com
เว็บไซต์ tanonchai.com