โรงเรียนบ้านนาศรีนวล

ชื่อโรงเรียน บ้านนาศรีนวล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พรมสวรรค์
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nasinuan45030026@gmail.com
เว็บไซต์ nasinuanschool.com