โรงเรียนบ้านนาสีใส

ชื่อโรงเรียน บ้านนาสีใส
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พรมสวรรค์
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nasisai2518@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nasisai.ac.th