โรงเรียนบ้านวังยาว

ชื่อโรงเรียน บ้านวังยาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังสามัคคี
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ wangyaoschool_2012@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -