โรงเรียนบ้านหนองไฮ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองไฮ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ทอง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pengpsm@gmail.com
เว็บไซต์ http://nh325.roiet3.go.th