โรงเรียนกมลวิทยา

ชื่อโรงเรียน กมลวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พนมไพร
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Kamonwittaya174@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -