โรงเรียนบ้านหนองตอ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสูง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ amponpa@gmail.com
เว็บไซต์ -