โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ศรีสว่าง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ npk319@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.nongko.ac.th