โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

ชื่อโรงเรียน บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ศรีสว่าง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ ้http://phk317.roiet3.go.th