โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองใหญ่
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ krusrun-36@hotmail.com
เว็บไซต์ -