โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองนกเป็ด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระนกแก้ว
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pa_ch_9@hotmail.com
เว็บไซต์ -