โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์

ชื่อโรงเรียน บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ชานุวรรณ
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -