โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แสนสุข
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ 45020147tinnachai@gmail.com
เว็บไซต์ -