โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แสนสุข
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -