โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา

ชื่อโรงเรียน นาชมดอนกลางวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แสนสุข
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Nachom2465@gmail.com
เว็บไซต์ www.Nachomdonklang.ac.th