โรงเรียนบ้านสมสะอาด

ชื่อโรงเรียน บ้านสมสะอาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วารีสวัสดิ์
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ bss.school@hotmail.com
เว็บไซต์ -