โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วารีสวัสดิ์
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -