โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองทัพไทย
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -