โรงเรียนบ้านหัวนา

ชื่อโรงเรียน บ้านหัวนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองทัพไทย
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ e-mail : huanaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/hn