โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองทัพไทย
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ satit.png@gmail.com
เว็บไซต์ -