โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองทัพไทย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองทัพไทย
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ืntschool.151@hotmail.com
เว็บไซต์ -