โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ชัย
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ norngsrithong@hotmail.com
เว็บไซต์ -