โรงเรียนบ้านโนนศิลา

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนศิลา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำไฮ
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ anan.nonsila@gmail.com
เว็บไซต์ -