โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนจิกหนองคู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นานวล
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ anong.sasnam@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -