โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

ชื่อโรงเรียน ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ค้อใหญ่
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Khoyaichaiyuthwittayaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.khoyaichaiyuth.com