โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านนางเตี้ยไศลทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำไฮ
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nangtia45140@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -