โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์

ชื่อโรงเรียน ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ใหญ่
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -