โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

ชื่อโรงเรียน บ้านโพธิ์ใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ใหญ่
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ phoyai@phoyai.ac.th
เว็บไซต์ -