โรงเรียนบ้านม่วง

ชื่อโรงเรียน บ้านม่วง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอกล้ำ
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ webmaster_bms@hotmail.com
เว็บไซต์ www.Ban moung School.ac.th