โรงเรียนบ้านหนองขาม

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองขาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บัวแดง
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ubonwanpom@hotmail.com
เว็บไซต์ -