โรงเรียนบ้านโนนจาน

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนจาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสง่า
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ njschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -