โรงเรียนบ้านส้มโฮง

ชื่อโรงเรียน บ้านส้มโฮง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสวรรค์
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ja.2514@hotmail.com
เว็บไซต์ -