โรงเรียนบ้านหัวช้าง

ชื่อโรงเรียน บ้านหัวช้าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสวรรค์
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ huachang_school55@hotmail.com
เว็บไซต์ -