โรงเรียนบ้านน้ำคำ

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสวรรค์
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pen_08gm@hotmail.com
เว็บไซต์ -