โรงเรียนบ้านนาแค

ชื่อโรงเรียน บ้านนาแค
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขี้เหล็ก
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nakae500059@gmail.com
เว็บไซต์ -