โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านโพธิ์น้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนสูง
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ metee101@hotmail.com
เว็บไซต์ -