โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแคน
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -