โรงเรียนบ้านสระบัว

ชื่อโรงเรียน บ้านสระบัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระบัว
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ruamsrabua@hotmail.com-
เว็บไซต์ www.srabua.net