โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนสะอาดหนองแต้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอกล้ำ
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ praneeyaso@gmail.com
เว็บไซต์ -