โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองคูโคกเพ็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอกล้ำ
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ _nkkp_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -