โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บัวแดง
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.khokthomschool.com