โรงเรียนบ้านหนองช้าง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองช้าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เขวาทุ่ง
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nunoon3008@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -