โรงเรียนบ้านนาคำ

ชื่อโรงเรียน บ้านนาคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อุ่มเม้า
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Nakham_101@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -