โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวดอนไผ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นิเวศน์
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ p_rayoon@hotmail.com
เว็บไซต์ -