โรงเรียนบ้านฝั่งแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านฝั่งแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อุ่มเม้า
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Pa-Special@hotmail.com
เว็บไซต์ -