โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไพศาล
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ mahaphakpote@hotmail.copm
เว็บไซต์ -